GY - GK Testleri


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Testler


Testler > Bilimsel Araştırma Yöntemleri > Veri toplama Teknikleri Testi

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi temel yapılandırma kuramının aşamalarından değildir?
Soru 3
Bu teknik tarama araştırmalarının yetersiz kaldığı, insanların bir şey ya da şeylere tepkisinin ardındaki nedenleri saptama olanağı veren veri toplama tekniğidir. İnsanların görüşlerini nasıl yapılaştırdıklarını ve nasıl ifade ettiklerini saptamak üzere yapılmaktadır. Tekniğin uygulanması için bir yönetici ve birden fazla da katılımcı gerekmektedir. Belli bir mekanda yapılır. Sözü edilen teknik aşağıdakilerden hangisidir ?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)
Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim