KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > MEB Görevde Yükselme > Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare organlarından birisi değildir?
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Milli Güvenlik Kurulunun üyesi değildir?
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi İl İdare Kurulu’nun üyesi değildir?
Soru 4
Yeniden köy kurulması, adının ya da yerinin değiştirilmesi kararını verme yetkisi aşağıdaki yollardan hangisi sonucunda gerçekleşir?
Soru 5
“İllerde valilerin merkeze danışmadan bazı yetkiler kullanması” aşağıdaki kavram ya da durumlardan hangisi ile ilgilidir?
Soru 6
Kamu iktisadi teşebbüslerinin kurulması aşağıdakilerden hangisinin kararı ile olur?
Soru 7
I- Belediye Encümeni
II- Belediye Meclisi
III- Belediye Başkanı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri belediyenin yürütme organını oluşturur?
Soru 8
Sermayesinin tamamı İDT veya KİK’ e ait işletme ya da işletmeler topluluğuna ne ad verilir?
Soru 9
İdare mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri nihai kararlara karşı aşağıdaki mahkemelerden hangisine karşı itiraz edilebilir?
Soru 10
Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine ne ad verilir?
Soru 11
Belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının, organlık sıfatlarını kaybetmeleri aşağıdakilerden hangisinin kararı ile olur?
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi köy yönetiminin doğal üyelerinden birisidir?
Soru 13
I. İçişleri Bakanlığı
II. Çevre ve Orman Bakanlığı
III. TBMM
IV. Bakanlar Kurulu
Yukarıda verilen T.C.’nin idari yapı unsurlarından hangisi ya da hangileri merkezi yönetim içerisinde yer almamaktadır?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

ramazan özer 5 Mart 2018 tarihinde saat 17:49'da demiş ki;

ala,ala.emeğiş geçenlere teşekkürler

2-2

Benzer TestlerÜye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim