KPSS GY - GK - Eğitim


MEB Sınavları


ÖABT - Kpss A Lisans


YKS Sınavları


Diğer Sınavlar ve Testler


Testler > Ölçme Testleri > Ölçme Değerlendirme Temel Kavramlar Testi 3

Soru 1

Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen 25 soruluk bir test uygulamış ve sondan 5 sorunun seçeneklerindeki hatayı sınavdan sonra fark etmiştir. Bu nedenle bu sorular sınıftaki tüm öğrenciler tarafından yanlış cevaplandırılmıştır. Öğretmen bu hatasını telafi edebileceği düşüncesiyle tüm öğrencilere son 5 sorudan puan vermiştir.

Bu öğretmenin ölçme sonuçlarına karıştırdığı hata türü hangisidir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangileri dolaylı ölçme ile ölçülebilir?

I. Ankara'nın nüfus büyüklüğü

ll. Öğretmenin öğrencilere karşı tutumu

lll. Öğrencilerin matematik yetenekleri

IV. Sınıftaki öğrenci sayısı

Soru 8

"Oğuzhan sınıfın en uzun boylu öğrencisidir."

Yukarıdaki ölçme sonucu hangi türden bir ölçekte ifade edilmiştir?

Soru 12

Bir yazılı sınavında 3 soru öğrenciler tarafından aynı şekilde anlaşılmadığından her öğrenci soruyu nasıl anladıysa ona göre cevaplamıştır. Öğrencilerin sorudan ne anladığına ve cevaplarına bakıldığında belirli bir tutarlık ya da doğruluk payı olmasına karşın puanlama anahtarına göre birçok öğrenciye puan verilmemiştir.

Bu durumdan testin hangi özelliği öncelikle etkilenmiştir?

Soru 13
"Kerem Matematik dersindeki sınavdan 60 aldı" ifadesindeki "60" aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
Soru 14

Bir Coğrafya öğretmeni derste Türkiye'de görülen iklim çeşitlerini işlemiştir ancak yaptığı sınavda Türkiye'de gümüş madeninin çıkarıldığı illeri sormuştur.

Öğretmen burada bir ölçme aracında bulunması gereken hangi özelliği göz ardı etmiştir?

Soru 16

Öğrenme psikolojisi öğretmeni dersteki davranışları kazanabilmek için gelişim psikolojisi dersindeki öğrenmelerin önemli olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle derse başlamadan önce öğrencilerin bir yıl önce gördükleri gelişim psikolojisi dersiyle ilgili davranışlardan hangilerini unutmadıklarını belirlemeye çalışmıştır.

Öğretmenin testten elde ettiği sonuçları değerlendirirken aşağıdaki değerlendirme türlerinden hangisini kullanması daha uygun olacaktır?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim