GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Vatandaşlık Notları

Sıra  Not Adı Hit
1
 1924 Anayasası Önemli Maddeler 1047
2
 Başkanlık Sistemin Özellikleri 896
3
 Yarı Başkanlık Sisteminin Özellikleri 1274
4
 Anayasanın Değiştirilmesi Seçimlere ve Halk Oylamasına Katılım 925
5
 Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları 945
6
 1982 Anayasasına göre Siyasi Partilerin Gelir Kaynakları 1155
7
 Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları 1154
8
 Siyasi haklar 1558
9
 Kişiye Bağlı Haklar 1693
10
 Sosyal ve Ekonomik Haklar 1612
11
 Parlamenter Sistemin Özellikleri 1154
12
 Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi 1018
13
 1924 Anayasasında yapılan değişiklikler ve eklemeler 878
14
 1927 Anayasasında Değiştirilemeyecek Kurallar 1105
15
 1961 Anayasası Önemli Maddeler 1753
16
 1971 Askeri Muhtırasıyla Değişen Maddeler 1100
17
 1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasi Önemli Maddeleri 1100
18
 1982 Anayasasında 2004 Yılında Yapılan Değişiklikler 2698
19
 1982 Anayasasında 2005 Yılında Yapılan Değişiklikler 1941
20
 1982 Anayasasında 2007 Yılında Yapılan Değişiklikler 2324
21
 1982 Anayasasında 2010 Yılında Yapılan Değişiklikler 2830
22
 1876 Anayasasında Yapılan 1909 Değişikliği 1370
23
 1876 Anayasası Kanun-i Esasi Önemli Maddeleri 2775
24
 Meclis Araştırması 1029
25
 Soru 979
26
 1982 Anayasası Önemli Maddeler ve Yapılan Değişiklikler 4676
27
 Gensoru 1423
28
 TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 1100
29
 Kimler Oy Kullanamaz? 2238
30
 TBMM Görev ve Yetkileri 1176
31
 TBMM Seçim Dönemi 1121
32
 Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 1752
33
 Kan hısımları sıhri (kayın) hısımları nedir? 2206
34
 Kimler oy kullanamaz? 1258
35
 Başkanlık Sistemi Nedir? 1248
36
 Yabancılar Türkiye'de oy kullanabilir mi? 1823
37
 Genel Görüşme 1015
38
 Meclis Soruşturması 1017
39
 Vatandaşların Dokunulamayacak Hakları 881
40
 Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir? 1124
41
 Vatandaşların özgürlüklerin kısıtlandığı bazı durumlar 774
42
 Türk Vatandaşlığı ve Özgürlüklerin Kısıtlandığı Durumlar 1108
43
 Cumhurbaşkanı Tarafından Seçimlerin Yenilenmesi 1111
44
 Meclis Başkanının Görevleri ve Yetkileri 1613
45
 Temel Hukuk Bilgileri 1174
46
 Hukuk Kuralları 1108
47
 Din kuralları 1262
48
 Ahlak Kuralları 1080
49
 Görgü Kuralları 1015
50
 Objektif Ahlak Kuralları 1658


Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim