GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Vatandaşlık Notları

Sıra  Not Adı Hit
1
 1924 Anayasası Önemli Maddeler 906
2
 Başkanlık Sistemin Özellikleri 803
3
 Yarı Başkanlık Sisteminin Özellikleri 1120
4
 Anayasanın Değiştirilmesi Seçimlere ve Halk Oylamasına Katılım 761
5
 Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları 862
6
 1982 Anayasasına göre Siyasi Partilerin Gelir Kaynakları 1005
7
 Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları 1082
8
 Siyasi haklar 1372
9
 Kişiye Bağlı Haklar 1485
10
 Sosyal ve Ekonomik Haklar 1416
11
 Parlamenter Sistemin Özellikleri 1069
12
 Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi 872
13
 1924 Anayasasında yapılan değişiklikler ve eklemeler 807
14
 1927 Anayasasında Değiştirilemeyecek Kurallar 983
15
 1961 Anayasası Önemli Maddeler 1601
16
 1971 Askeri Muhtırasıyla Değişen Maddeler 979
17
 1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasi Önemli Maddeleri 998
18
 1982 Anayasasında 2004 Yılında Yapılan Değişiklikler 2441
19
 1982 Anayasasında 2005 Yılında Yapılan Değişiklikler 1752
20
 1982 Anayasasında 2007 Yılında Yapılan Değişiklikler 2061
21
 1982 Anayasasında 2010 Yılında Yapılan Değişiklikler 2526
22
 1876 Anayasasında Yapılan 1909 Değişikliği 1243
23
 1876 Anayasası Kanun-i Esasi Önemli Maddeleri 2562
24
 Meclis Araştırması 947
25
 Soru 904
26
 1982 Anayasası Önemli Maddeler ve Yapılan Değişiklikler 4450
27
 Gensoru 1347
28
 TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 1030
29
 Kimler Oy Kullanamaz? 2031
30
 TBMM Görev ve Yetkileri 1081
31
 TBMM Seçim Dönemi 1054
32
 Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 1576
33
 Kan hısımları sıhri (kayın) hısımları nedir? 2008
34
 Kimler oy kullanamaz? 1148
35
 Başkanlık Sistemi Nedir? 1121
36
 Yabancılar Türkiye'de oy kullanabilir mi? 1662
37
 Genel Görüşme 932
38
 Meclis Soruşturması 952
39
 Vatandaşların Dokunulamayacak Hakları 800
40
 Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir? 1051
41
 Vatandaşların özgürlüklerin kısıtlandığı bazı durumlar 731
42
 Türk Vatandaşlığı ve Özgürlüklerin Kısıtlandığı Durumlar 993
43
 Cumhurbaşkanı Tarafından Seçimlerin Yenilenmesi 1054
44
 Meclis Başkanının Görevleri ve Yetkileri 1481
45
 Temel Hukuk Bilgileri 1041
46
 Hukuk Kuralları 998
47
 Din kuralları 1088
48
 Ahlak Kuralları 951
49
 Görgü Kuralları 917
50
 Objektif Ahlak Kuralları 1489


Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim