GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Vatandaşlık Notları

Sıra  Not Adı Hit
1
 1924 Anayasası Önemli Maddeler 988
2
 Başkanlık Sistemin Özellikleri 865
3
 Yarı Başkanlık Sisteminin Özellikleri 1216
4
 Anayasanın Değiştirilmesi Seçimlere ve Halk Oylamasına Katılım 865
5
 Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları 920
6
 1982 Anayasasına göre Siyasi Partilerin Gelir Kaynakları 1098
7
 Anayasının Siyasi Parti Kurma ve Partiden Ayrılmaya İlişkin Kuralları 1132
8
 Siyasi haklar 1498
9
 Kişiye Bağlı Haklar 1619
10
 Sosyal ve Ekonomik Haklar 1550
11
 Parlamenter Sistemin Özellikleri 1130
12
 Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi 960
13
 1924 Anayasasında yapılan değişiklikler ve eklemeler 850
14
 1927 Anayasasında Değiştirilemeyecek Kurallar 1059
15
 1961 Anayasası Önemli Maddeler 1708
16
 1971 Askeri Muhtırasıyla Değişen Maddeler 1049
17
 1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasi Önemli Maddeleri 1073
18
 1982 Anayasasında 2004 Yılında Yapılan Değişiklikler 2583
19
 1982 Anayasasında 2005 Yılında Yapılan Değişiklikler 1863
20
 1982 Anayasasında 2007 Yılında Yapılan Değişiklikler 2198
21
 1982 Anayasasında 2010 Yılında Yapılan Değişiklikler 2723
22
 1876 Anayasasında Yapılan 1909 Değişikliği 1324
23
 1876 Anayasası Kanun-i Esasi Önemli Maddeleri 2704
24
 Meclis Araştırması 1007
25
 Soru 958
26
 1982 Anayasası Önemli Maddeler ve Yapılan Değişiklikler 4592
27
 Gensoru 1403
28
 TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 1078
29
 Kimler Oy Kullanamaz? 2169
30
 TBMM Görev ve Yetkileri 1142
31
 TBMM Seçim Dönemi 1099
32
 Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 1686
33
 Kan hısımları sıhri (kayın) hısımları nedir? 2122
34
 Kimler oy kullanamaz? 1219
35
 Başkanlık Sistemi Nedir? 1213
36
 Yabancılar Türkiye'de oy kullanabilir mi? 1762
37
 Genel Görüşme 986
38
 Meclis Soruşturması 997
39
 Vatandaşların Dokunulamayacak Hakları 848
40
 Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir? 1100
41
 Vatandaşların özgürlüklerin kısıtlandığı bazı durumlar 766
42
 Türk Vatandaşlığı ve Özgürlüklerin Kısıtlandığı Durumlar 1064
43
 Cumhurbaşkanı Tarafından Seçimlerin Yenilenmesi 1087
44
 Meclis Başkanının Görevleri ve Yetkileri 1571
45
 Temel Hukuk Bilgileri 1130
46
 Hukuk Kuralları 1078
47
 Din kuralları 1193
48
 Ahlak Kuralları 1021
49
 Görgü Kuralları 983
50
 Objektif Ahlak Kuralları 1598


Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim